Tilgængelighed i svømmebadene

God Adgang vurderer, at faciliteterne på Aarhus Svømmestadion opfylder kravene inden for fem handicapgrupper:

  • Synshandicappede
  • Hørehandicappede
  • Personer med astma og allergi
  • Udviklingshandicappede
  • Personer med læsevanskeligheder

God Adgang vurderer, at faciliteterne i Gellerupbadet opfylder kravene inden for følgende tre handicapgrupper:

  • Hørehandicappede
  • Personer med astma og allergi
  • Personer med læsevanskeligheder

God Adgang vurderer, at faciliteterne på Lyseng Svømmebad opfylder kravene inden for følgende syv handicapgrupper:

  • Kørestolsbrugere
  • Gang-, arm- og håndhandicappede
  • Synshandicappede
  • Hørehandicappede
  • Personer med astma og allergi
  • Udviklingshandicappede
  • Personer med læsevanskeligheder

God Adgang vurderer, at svømmehalsfaciliteterne i Badeanstalten Spanien opfylder kravene inden for følgende fem handicapgrupper:

  • Synshandicappede
  • Hørehandicappede
  • Personer med astma og allergi
  • Udviklingshandicappede
  • Personer med læsevanskeligheder