God Adgang vurderer, at svømmehalsfaciliteterne i Badeanstalten Spanien opfylder kravene inden for følgende fem handicapgrupper:

  • Synshandicappede
  • Hørehandicappede
  • Personer med astma og allergi
  • Udviklingshandicappede
  • Personer med læsevanskeligheder