God Adgang vurderer, at svømmehalsfaciliteterne i Badeanstalten Spanien opfylder kravene inden for følgende fem handicapgrupper:

 • Synshandicappede
 • Hørehandicappede
 • Personer med astma og allergi
 • Udviklingshandicappede
 • Personer med læsevanskeligheder

God Adgang vurderer, at faciliteterne i Gellerupbadet opfylder kravene inden for følgende tre handicapgrupper:

 • Hørehandicappede
 • Personer med astma og allergi
 • Personer med læsevanskeligheder

God Adgang vurderer, at faciliteterne på Lyseng Svømmebad opfylder kravene inden for følgende syv handicapgrupper:

 • Kørestolsbrugere
 • Gang-, arm- og håndhandicappede
 • Synshandicappede
 • Hørehandicappede
 • Personer med astma og allergi
 • Udviklingshandicappede
 • Personer med læsevanskeligheder

God Adgang vurderer, at faciliteterne på Aarhus Svømmestadion opfylder kravene inden for fem handicapgrupper:

 • Synshandicappede
 • Hørehandicappede
 • Personer med astma og allergi
 • Udviklingshandicappede
 • Personer med læsevanskeligheder