God Adgang vurderer, at faciliteterne på Aarhus Svømmestadion opfylder kravene inden for fem handicapgrupper:

  • Synshandicappede
  • Hørehandicappede
  • Personer med astma og allergi
  • Udviklingshandicappede
  • Personer med læsevanskeligheder