God Adgang vurderer, at faciliteterne i Gellerupbadet opfylder kravene inden for følgende tre handicapgrupper:

  • Hørehandicappede
  • Personer med astma og allergi
  • Personer med læsevanskeligheder