Begrænsede p-forhold ved Gellerupbadet d. 15. juni

Fredag d. 15. juni vil der i tidsrummet 8-10 være trængsel på vores p-plads pga. Eid-bøn på kunstgræsbanen ved siden af badet. Det kan ske, at vejene omkring Gellerupbadet bliver lukket helt af.