God Adgang vurderer, at faciliteterne i Aarhus Skøjtehal opfylder kravene inden for følgende fem handicapgrupper:
  • Synshandicappede
  • Hørehandicappede
  • Personer med astma og allergi
  • Udviklingshandicappede
  • Personer med læsevanskeligheder